Mơ thấy máy bay rơi đánh con lô gì trúng lớn?

  •  Mơ thấy máy bay rơi đánh con lô gì trúng lớn? Mơ thấy máy bay rơi đánh con lô gì trúng lớn?